Top specialists in the area

Services in AtikCor

Дијабетологија, Ендокринологија

Ендокринологијата ја проценува на функцијата на жлездите со внатрешно лачење, т.е. ендокриниот систем, додека дијабетологијата како нејзина подгранка обезбедува дијагностицирање, превенција и третирање на дијабетот и неговите акутни и хронични компликации.

Кардиологија

Краток текст за кардиологија…. Улуги кои ги нудиме: ЕКГ – електрокардиографија , ЕКГ – електрокардиографија, 2Д базична колор доплер ехокардиографија, Speckle Tracking – напредна ехокардиографија, Коронарен стрес тест и др.

Лабораторија

Ординацијата има сосптвена лабораторија со 20 годишно искуство, но и опремена со современа апаратура во која се испитуваат голем број на хематолошки, биохемиски, имунолошки и турбидиметриски анализи и брзи, квалитативни тестови.