Дијабетологија, Ендокринологија

Ендокринологијата ја проценува на функцијата на жлездите со внатрешно лачење, т.е. ендокриниот систем, додека дијабетологијата како нејзина подгранка обезбедува дијагностицирање, превенција и третирање на дијабетот и неговите акутни и хронични компликации.

Кардиологија

Краток текст за кардиологија…. Улуги кои ги нудиме: ЕКГ – електрокардиографија , ЕКГ – електрокардиографија, 2Д базична колор доплер ехокардиографија, Speckle Tracking – напредна ехокардиографија, Коронарен стрес тест и др.

Лабораторија

Ординацијата има сосптвена лабораторија со 20 годишно искуство, но и опремена со современа апаратура во која се испитуваат голем број на хематолошки, биохемиски, имунолошки и турбидиметриски анализи и брзи, квалитативни тестови.

За нас

Атик-кор е приватна здравствена организација, со повеќе од 23 години стручно медицинско искуство.

Во Атик-кор ординацијата се обезбедува комплетна интернистичка проценка на пациенти со ризик за срцеви заболувања и стекнати срцеви болести со помош, а исто така и на пациенти со ендокринолошки заболувања.

Закажете термин


ЕндокринологијаКардиологијаЛабораторија

Работно време

  • Понеделник08:00 - 16:00
  • Вторник08:00 - 16:00
  • Среда08:00 - 16:00
  • Четврток08:00 - 16:00
  • Петок08:00 - 16:00

Контакт телефон: 123 4567 890